Rozmiar czcionki: A A A
Rzymskokatolicka parafia Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Tarnowskich Górach
• Dziś jest: poniedziałek, 26 lutego 2024r. Imieniny obchodzą: Mirosław, Aleksandra
Dziś obchodzimy

Imieniny

Aleksandra, Mirosława

Myśl dnia
Szczęście nie zależy od warunków zewnętrznych, ale od warunków wewnętrznych.
Dale Carnegie
Czytania

Dn 9, 4b-10 ; Ps 79 ; Łk 6, 36-38czytaj więcej»»


Wspólnota ewangelizacyjno-modlitewna

Początki powstania wspólnoty „Salus”
Zaczęło się od modlitwy, aby powstało dzieło związane z Matką Bożą Uzdrowienie Chorych przy nowym kościele parafialnym pod Jej wezwaniem, aby wymodlić szczególne łaski i uzdrowienia. W roku 2005 wsparcia modlitewnego w intencji powstania wspólnoty udzieliły 104 osoby odmawiające codziennie dziesiątkę różańca. W roku 2006 jest kontynuowana modlitwa oraz w każdy III piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu. Błogosławieństwa modlącym się udzielił ówczesny ojciec prowincjał Franciszek Bieniek i o. proboszcz Józef Kordek. W Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 2007 roku jest już gotowość utworzenia wspólnoty i rozpoczęcia spotkań. O. Józef Kordek wyraził zgodę i pierwszym opiekunem zostaje wyznaczony przez niego o. Tomasz Stachoń.

Obraz Matki Bożej Uzdrowienie Chorych

 

Spotkania wspólnoty
Wspólnota zostaje poświęcona uroczystym aktem zawierzenia. Pierwsze spotkanie odbyło się w piątek 19 stycznia 2007 roku; następne spotkania miały miejsce w każdy piątek w salce po Mszy świętej wieczornej. Świętym opiekunem grupy jest Michał Archanioł; patronką – święta Teresa od Dzieciątka Jezus. W lutym 2008 roku grupa przyjmuje nazwę: Wspólnota Modlitewno – Ewangelizacyjna „Salus” i ogłasza Maryję Królową wspólnoty.

 

 Spotaknie Wspólnoty Modlitewnej SALUS

 
Na każdym spotkaniu rozważamy słowa Pisma świętego na podstawie czytań liturgicznych na dany dzień. Odmawiamy modlitwę z Liturgii Godzin – Nieszpory oraz dziesiątkę różańca świętego. Każdy uczestnik przedstawia intencje modlitewne. Następnie do ponownego spotkania modlimy się indywidualnie w tychże intencjach; dziękujemy za wysłuchane prośby. We wspólnocie miała miejsce peregrynacja figury św. Michała Archanioła. Do naszych domów stale, według kolejności, pielgrzymuje obraz Matki Boskiej Szensztackiej. Przez wspólnotę została zainicjowana modlitwa za kapłanów, tzw. Apostolat Margaretka. Na bieżąco powstają liczne Margaretki. Od 2011 roku powstają także nowe Róże Różańcowe. Członkowie grupy biorą czynny udział w katechezie dla dorosłych, w adoracji Najświętszego Sakramentu, stale modlą się o powołania kapłańskie i zakonne, ofiarowują intencje Mszy świętej za Ojców Kamilianów i proszą o uzdrowienia. Na każdym spotkaniu jest obecny kapłan i grupa modli się o rozwój i wzrost wspólnoty. Wspólnota jest otwarta na nowych członków. Zapraszamy w każdy wtorek o godz. 18.30.

AKT ZAWIERZENIA WSPÓLNOTY

Jezu zawsze wierny swoim obietnicom, pragnę zawierzyć Ci tę wspólnotę Twoich uczniów, która jest Twoim Dziełem Miłosierdzia. Zawierzam Ci wszystkie dzieła, dla których powołałeś tę wspólnotę.
Zawierzam Ci również tych wszystkich, którzy tą wspólnotę stanowią i stanowić będą wraz z Kapłanami przewodzacymi tej wspólnocie. Zawierzam Ci również tych wszystkich, do których nas posyłasz i których poprzeztę wspólnotę będziesz dotykał Swoją Łaską. Czuwaj nad nami i strzeż nas jako swojej szczególnej, wybranej przez Siebie własności, bo takie prawo tym aktem poświęcenia w Twoje Najświętsze Serce wkładamy. Łącząc się z Niepokalanym Sercem Maryi i zawierzając szczegolne przewodnictwo Najświętszej Maryi Pannie, która niech będzie czczona jako Królowa i Cesarzowa wśród nas. Amen.

 Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Patronką wspólnoty wybraliśmy św. Teresę od Dzieciątka Jezus. Od niej uczymy się pójścia drogą ufności i zawierzenia Bogu:

  • Jego nieskończonej Dobroci,
  • Jego Opatrzności, w czasach tak nadmiernie zatroskanych o dobra materialne,
  • oraz Jego Miłosierdziu, które ogarnia wszystkich i wyciąga z każdej nędzy, a im bardziej maleńcy, słabi i bezradni jesteśmy ratuje nas, podnosi, przemienia i uzdrawia.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Wersja do druku