Rozmiar czcionki: A A A
Rzymskokatolicka parafia Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Tarnowskich Górach
• Dziś jest: poniedziałek, 26 lutego 2024r. Imieniny obchodzą: Mirosław, Aleksandra
Dziś obchodzimy

Imieniny

Aleksandra, Mirosława

Myśl dnia
Szczęście nie zależy od warunków zewnętrznych, ale od warunków wewnętrznych.
Dale Carnegie
Czytania

Dn 9, 4b-10 ; Ps 79 ; Łk 6, 36-38czytaj więcej»»


Diakonia Charytatywna „CARITAS”

W naszej parafii, jak w wielu parafiach w Polsce, znajdujemy grupę osób, które działają charytatywnie na rzecz ubogich, poprzez organizację Caritas. Organizacja ta została założona w 1924 roku na Kongresie Eucharystycznym w Amsterdamie. Podjęto wtedy decyzję o powołani katolickiej organizacji charytatywnej o nazwie Caritas Catholica a jej siedzibą stała się Bazylea.

W Polsce, od wielu już wieków działały organizacje niosące pomoc ubogim, o charakterze katolickim. Z inicjatywy ks. Stanisława Adamskiego i ks. Piotra Wawrzyniaka w 1907 roku, zaproszono do Poznania Związek Polsko – Katolickich Towarzystw Dobroczynnych. Uczestnicy zebrania, zadecydowali o powołaniu Poznańskiego Związku Caritas, który swoją strukturą i działalnością miał przypominać Caritas z zagranicy. W krótkim czasie po odrodzeniu się Polski w 1918 roku, we wszystkich diecezjach Polski znajdowały się oddziały Caritas. W drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku, powstał pomysł, aby stworzyć jedną centralę dla wszystkich oddziałów w diecezjach. Jednak działania wojenne przeszkodziły w realizacji tego planu.

W latach 1945 – 1989 Caritas istniała, lecz działalność była uzależniona od władz państwowych, które niechętnie zgadzały się na charytatywną pomoc ze strony Kościoła. W roku 1950 władze te całkowicie przejęły kontrolę nad całą organizacją, poczynając od Caritas diecezjalnych do głównych ich struktur na szczeblu krajowym. Poczynania władzy tłumaczono tym, że musi ona wyjaśnić pewne nieprawidłowości w prowadzeniu działalności Caritas i nadużyć, jakie miały mieć miejsce w strukturach organizacji. W konsekwencji, ten krok miał na celu przejęcie całej struktury Caritas i odebranie polskiemu Kościołowi możliwości pomocy obywatelom. Jednakże Polski Kościół nie przestał udzielać pomocy ubogim. Wszystkie grupy Caritas przeniosły się do parafii i tam w miarę swobodnie działały na rzecz potrzebujących.

Powrócenie Caritas, jako wyłącznej inicjatywy polskiego Kościoła miało miejsce 10 października 1990 roku, gdy reaktywowano Caritas Polska. Obecnie jest ona organizacją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski i działa zgodnie z ustawą z 1989 roku normującą stosunki Państwo – Kościół. Caritas jest organizacją pożytku publicznego od 2004 roku. Koordynuje działalność 44 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas. Bardzo mocno współpracuje z innymi organizacjami podobnymi do Caritas Polska, takimi jak: Caritas Internationalis i Caritas Europa. Głównym zadaniem całej Caritas jest udzielanie pomocy krótkofalowej i długofalowej wielu osobom potrzebującym, takim jak; bezrobotni, bezdomni, starsi, biedni, rodzinom w potrzebie, chorym. Udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen i różnych negatywnych zjawisk pogodowych na całym świecie.

Ważnym kierunkiem działań Caritas Polska, są oddziały lokalne, zwane Caritas Parafii. Głównym celem tych oddziałów jest propagowanie zasad miłosierdzia poprzez prace i działalność w niesieniu pomocy wszystkim ludziom, którzy potrzebują naszego wsparcia i pomocy na terenie parafii. Do katalogu zadań parafialnego Caritas możemy zaliczyć: odwiedzanie i troska o ludzi samotnych, w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i chorych, organizowanie dni chorych i dni seniorów, troszczenie się o rodziny wielodzietne zamieszkujące parafię, dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, zorganizowanie zbiórki odzieży oraz uczestniczenie w ogólnopolskich akcjach Caritasu.

Każdy członek parafialnej Caritas, powinien troszczyć się o swoje wewnętrzne relacje z Bogiem. Powinien on często się modlić, czytać Pismo Święte i żyć życiem sakramentalnym. Członkowie powinni brać udział w ogólnodiecezjalnych spotkaniach. Aby stać się członkiem parafialnej Caritas, nie trzeba spełniać żadnych wymogów, a jedynie zgłosić chęć udziału w tego rodzaju posłudze. Zachęcamy do udziału w tym naszym parafialnym dziele wszystkie chętne osoby, którym cierpienie i pomoc drugiej osoby, potrzebującej, nie są obojętne.

Łukasz Robak

Wersja do druku